Tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede


Årlig ettersyn

Satsningsområde er årlig ettersyn og sikkerhetskontroll av utstyr som er klassifisert som elektromedisinsk utstyr til kommune og fylke samt arbeidsplass tilrettelegging.

Arbeidsplasstilrettelegging

Vi utfører arbeidsplasstilrettelegging i samarbeid med hjelpemiddelsentralen og for næringsdrivende. Kontakt oss for mer info.

Omgivelseskontroll

Vi er forhandlere i Hedmark og Oppland av Picomed omgivelseskontroll, Picomed sitt utstyr er prisforhandlet med RTV. Vi monterer og har service på alt utstyret. Vi er fulldekkende på omgivelseskontroll.